Powered by JS Network Solutions

Kultura Picia

kampania społeczna

 

Nie bądź obojętny. Zajmij stanowisko i bądź świadectwem dla innych.

Czy wiesz, że przyjmując konkretną postawę wobec alkoholu, możesz pozytywnie wpływać na kulturę i światopogląd osób, które spotykasz?

 

Składajcie i wypełniajcie śluby Panu  Ps 76,11

 

 

Abstynencja moją drogą do Nieba
dla tych, którzy mają problem z alkoholem

Mam problem z używaniem alkoholu, nie umiem używać alkoholu, tak aby nie szkodzić sobie, rodzinie i innym ludziom. Zdarza mi się nadużywanie i upijanie.
Zgodnie ze słowami Ewangelii wg św. Marka, usuwam ze swojego życia to, co powoduje grzech:
"Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją"

Dlatego podejmuję całkowitą abstynencję, aby przede wszystkim chronić siebie i swoich najbliższych.
To wyrzeczenie jest moją drogą do Nieba.

Abstynencja jako dar dla Boga
dla tych, którzy potrafią korzystać z alkoholu nie grzesząc

Umiem korzystać z alkoholu. Postanowiłem jednak ofiarować swoją abstynencję w intencji osób, które mają problem z alkoholem. Moja abstynencja jest moją modlitwą za te wszystkie osoby i rodziny dotknięte cierpieniem z powodu problemu alkoholowego. Wyrzeczenie to stanowi również zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa w moim kraju. Jestem świadectwem, że alkohol nie jest konieczny do dobrej zabawy. Swój dobrowolny dar abstynencji składam Bogu z radością zgodnie ze słowami I Listu do Koryntian:
"Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg"

Kultura Picia
dla tych, którzy potrafią korzystać z alkoholu na chwałę Pana

Umiem korzystać z alkoholu. Wiem jak to robić, aby nie szkodzić sobie i innym. Spożywanie alkoholu nie stanowi dla mnie sposobności do grzechu, ale daje okazję do promowania dobra. Postępuje w tej sprawie zgodnie ze słowami I Listu do Koryntian

"Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie"

Pragnę, aby przez moją postawę wobec alkoholu inni ludzie rezygnowali ze złych nawyków alkoholowych.
Wznoszone toasty mają swoją treścią służyć budowaniu rodziny i społeczeństwa oraz promowaniu dobrych wartości.

 

Konferencja prasowa (dobremedia.org)

Top